Vainoproductions.fi – Digitaalisen suunnittelun maailma

Tervetuloa digitaalisen designin pariin! Vainoproductions.fi on sivusto, jossa keskitymme erinomaisen digitaalisen suunnittelun ympärille. Tavoitteenamme on antaa lukijoillemme ymmärrystä siitä, mitkä ovat ne peruselementit, joiden ympärille hyvä digitaalisen suunnittelu rakentuu, ja toisaalta taas antaa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mitä kaikkea digitaalisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon.

Kun maailma kehittyy jatkuvasti teknologisempaan suuntaan, on tärkeä ymmärtää, mitä ovat ne seikat joiden kautta ihmiset jatkuvasti käyttävät enemmän ja enemmän tiettyjä palveluja. Tällaiset palvelut ovat usein sellaisia, joiden käyttämistä ei välttämättä huomaakaan, sillä käyttäjäkokemukseen on panostettu huomattavasti. Käyttäjäkokemus ei kuitenkaan ole suoraan synonyymi digitaaliselle designille, mutta on se on yksi suuri osa-alue, johon kannattaa suunnittelussa panostaa.

Vainoproductions.fi aihealueita

Tällä nettisivulla keskitytään digitaaliseen designiin ja sen eri aihealueisiin. Sivuston aiheena on antaa lukijoille hyvä kokonaiskuva siitä, miten digitaalista suunnittelua tehdään, ja toisaalta mitä erinomainen digitaalinen design vaatii. Käymme läpi myös tämän päivän digitaalisen suunnittelun trendejä, sekä peli- ja nettikasinoiden digitaaliseen ulkoasuun liittyviä ominaisuuksia.

Mitä kaikkea erinomainen digitaalinen design pitää sisällään?

Erinomainen digitaalinen design lähtee ajatuksesta, jossa uuden palvelun tai digitaalisen tuotteen tulee näyttää, tuntua ja kuulostaa hyvältä. Sitä tulee olla helppo käyttää, mutta tuotteesta ja kohderyhmästä riippuen sen ei tarvitse yksinkertaistaa asioita liiaksi. Tämä tulee esiin esimerkiksi pelien ja nettikasinoiden suunnittelussa. Vaikka käyttöliittymä itsessään olisi yksinkertainen, käyttäjät saattavat haluta peleissä loogisia ongelmia, päättelyketjuja ja omien valintojen aiheuttamia erilaisia tapahtumia. Nämä kaikki ovat osa pelien loistavaa digitaalista designia.

Graafinen suunnittelu

Graafisessa suunnittelussa on tarpeen pohtia sitä, minkälaisia muotoja, värejä ja symboleita käyttäjäryhmä tai yksittäinen käyttäjä voisi tuotteesta tai palvelusta etsiä ja toisaalta mitä ei. Jos kyseessä on esimerkiksi viraston nettisivun suunnittelu, värien tullee noudattaa viraston linjaa, eikä käyttöliittymästä saa paistaa liika kaupallisuus, vaan asiallisuus ja selkeys. Täysin erilaista on suunnitella vaikkapa mikromaksuihin perustuvaa freemium-mobiilipeliä, josta pyritään saamaan pelattavuudeltaan sellainen, että ihmiset viettäisivät sen parissa mahdollisimman paljon aikaa. Tähän voidaan käyttää erilaisia visuaalisia tehokeinoja.

Käyttäjämuotoilu

Vaikka käyttäjämuotoilu voidaan nähdä digitaalisen designin yläkäsitteenä, on ehkä tärkeämpää ymmärtää käyttäjämuotoilu tai -design sen perusteella, mitä käyttäjän odotetaan palvelussa tekevän, tai toisaalta mitä käyttäjä itse odottaa palvelulta. On siis eri asia asettaa vaatimukset palvelusta löytyville teknisille seikoille, kun ymmärtää se, mitä käyttäjä oikeasti palvelussa tekee. Esimerkiksi se, mihin kohtaan näyttöruutua klikattavat nappulat sijoitetaan, vaikuttaa siihen, kuinka asiakas näkee palveliun kokonaisuutena. Toinen esimerkki on esimerkiksi nettisivun tärkeimmän sisällön sijoittaminen sekä tietokoneen laajemmilla näytöillä että mobiilinäytöillä niin, että käyttäjän ei tarvitse liikkua sivulta mihinkään saadakseen haluamansa. Tämä voi olla joko informaation löytämistä tai seuraavan tapahtuman ymmärtämistä. Jos tällaisen tapahtuman voi toteuttaa ilman että sivua tarvitsee liikuttaa, kutsutaan tätä above-the-fold muotoiluksi.

Käyttäjäkokemus

Käyttäjäkokemus on osa hyvää käyttäjämuotoilua, ja toisaalta käyttäjäkokemukseen vaikuttavat myös musiikki-, ääni- ja tehokeinosuunnittelu, sillä näillä elementeillä käyttäjän kokemusta voidaan palvelussa ohjailla. Tällaisissa tilanteissa hyvään visuaaliseen käyttäjäkokemukseen yhdistettynä voidaan helposti tehdä palvelusta sujuva, joka vaikuttaa taas käyttäjän kokemukseen palvelusta. Hyvä käyttäjäkokemus on tärkein asia digitaalisessa designissa, koska sen perusteella tuotteesta tai palvelusta saadaan käyttäjäystävällinen. Ihmiset ymmärrettävästi käyttävät mielellään tuotteita, joiden käyttäjäystävällisyyteen on panostettu. Hyvä käyttäjäkokemus on siis lähes suoraan verrannollista siihen, kuinka palvelu ylipäätään tuottaa rahaa. Tämä kannattaa pitää mielessä uutta nettipalvelua suunniteltaessa.

Kaiken kaikkiaan hyvä digitaalinen design on kokonaisuus, jonka keskiössä on asiakas, jolle palvelua tarjotaan. Toivottavasti viihdyt sivuillamme ja digitaalisen designin parissa.