Digitaalisessa suunnittelussa tämän hetken uutena trendinä on varmistaa onnistunut ja miellyttävä käyttäjäkokemus palvelun käyttäjälle. Trendisana muotoilun alalla on UX eli User Experience. Suomessa käytetään myös termejä UX-suunnittelu ja käyttäjäkokemuksen suunnittelu.

Käyttäjäkokemus ja käyttöliittymän toimiminen digitaalisissa palveluissa

Digitaalisten palvelujen käyttäjäkokemus kattaa kaikki palvelun tai tuotteen käyttöön liittyvät elämykset. Kyse ei ole pelkästään tuotteen tai palvelun käyttöliittymän toiminnasta. Käyttöliittymää koskevassa suunnittelussa käytetään kuvaavana terminä lyhennettä UI-design, joka on yhtä kuin User Interface Design. UI-suunnittelussa eli käyttöliittymän suunnittelussa pidetään huolta siitä, että tuote tai palvelu toimii tehokkaasti, loogisesti ja kätevästi. UI-suunnittelija pitää huolta, että esimerkiksi kännykän sovelluksen käyttäminen tuntuu sopivan yksinkertaiselta ja sujuvalta. Aiemmin tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa onkin keskitytty lähinnä tähän puoleen ja luotettu, että hyvä tuote löytää asiakkaansa tehokkaan markkinoinnin avulla. Totta onkin, että sana usein kiirii hyvien tuotteiden ja palveluiden suhteen vertailtaessa sitä, mitä markkinoilla on saatavilla.

Nykyään kilpailu on kuitenkin yhä kovempaa alalla kuin alalla ja vaihtuvuus on nopeaa. Siksi tuotteiden ja palveluiden myynnissä ei voida enää odottaa sitä, että ensimmäiset käyttäjät raportoisivat seuraaville laadun erinomaisuudesta, jolloin tuotteen tai palvelun voi odottaa saavan yhä uusia ostajia. Nykyään voi käydä niin, että markkinoille ehtii tulla yhä uusia tuotteita ja vanhat tuotteet vanhenevat nopeasti. Silloin ei voida jäädä odottamaan maineen kasvua. Siksi on otettu käyttöön kokonaisvaltaisempi digitaalisten palveluiden suunnittelu eli UX-suunnittelu.

UX-suunnittelu on laaja-alaista

Käyttäjäkokemuksen suunnittelu aloitetaan jo siitä vaikutelmasta, jonka potentiaalinen ostaja saa tuotteesta tai palvelusta jo ennen ostamista tai jopa ennen tuotteen markkinoille tulemista. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat uudet iPhonet, joista kuhistaan jo ennen kuin ne tulevat myyntiin. Taitava UX-suunnittelija on hyvä psykologiassa ja ihmisten käyttäytymisen ennakoinnissa. UX-suunnittelulla pyritään hallitsemaan sitä vaikutelmaa, jonka tuotteesta tai palvelusta saa jo etukäteen. Vaikutelmasta on saatava mielenkiintoinen ja miellyttävä, jotta ostaja valitsee juuri tietyn tuotteen tai palvelun eikä jotain muuta.

UX-suunnittelulla halutaan saada aikaan positiivinen ostopäätös yrityksen kannalta. Ostamisesta on tehtävä helppoa, jotta asiakas ryhtyisi toimiin. Vaihtoehtoisesti tuotteesta on tehtävä niin ylivertaisen haluttava, että sen ostamista jonotetaan uusien iPhone-puhelinten tapaan.

Visuaalisuus UX-suunnittelussa

Tuotteen ja palvelun visuaalisuus on tärkeä osa käyttäjäkokemusta. Ilmeen tulee miellyttää kohderyhmäänsä. Visuaalisuus on lähinnä osa käyttöliittymää, eli visuaalisen ilmeen on oltava sopiva täsmälleen oikealle palvelulle tai tuotteelle, jotta se palvelisi tarkoitustaan. Visuaalisuuteen liittyy kätevyys ja selkeys, jotka tekevät käyttämisestä tehokasta ja mukavaa. Visuaalisuus liittyy kuitenkin myös elämykseen ja tuotteesta tai palvelusta saataviin tuntemuksiin ennen ja jälkeen käytön sekä tuntemuksiin käytön aikana.

Visuaalinen design on muun muassa oikeiden fonttien, värien, kuvien, videoiden ja asetteluiden valitsemista. Siksi graafisten suunnittelijoiden osuus digitaalisen suunnittelun tiimeissä on oleellista. Halutuimpia ovat graafiset suunnittelijat, joilla on erinomainen silmä UX-suunnittelun suhteen.

Käyttäjäkokemus on tärkeää paitsi käytön aikana niin myös ennen ja jälkeen käytön

UX-suunnittelussa keskitytään siihen elämykseen, jonka palvelu tai tuote tuottaa käyttäjälleen. Siihen liittyy kaikki ihmisen aistit ja mielikuvat. Ei riitä, että tuote on toimiva, vaan sen pitäisi olla kaikin puolin miellyttävä. Digitaalisessa suunnittelussa on otettava huomioon kaikki mahdollinen, joka voi tuottaa miellyttävän elämyksen. Samalla pitää puuttua mahdollisiin negatiivisiin vaikutelmiin, jotka voisivat saada asiakkaan hylkimään merkkiä jatkossa tai kertomaan siitä kielteisiä asioita eteenpäin.

Käyttäjäkokemukseen kuuluu myös tuntemukset käytön jälkeen. UX-suunnittelija huolehtii siitä, että tuote tai palvelu jää mieleen miellyttävänä ja parempana kuin muut vastaavat.