Toimivuus, helppokäyttöisyys, loogisuus… Nämä kaikki ovat avainsanoja onnistuneelle nettisivulle. Digitaalinen suunnittelu on moniosainen kokonaisuus, ja menestyksekkäiden nettisivujen luomiseksi sivujen suunnittelijan tulee ottaa sen kaikki osa-alueet huomioon. Näitä osa-alueita ovat muun muassa web-suunnittelu, graafinen suunnittelu, käyttöliittymän suunnittelu ja visuaalinen suunnittelu. Nettisivun helppokäyttöisyyteen ja sisältöön panostetaan usein paljon rahaa ja aikaa, mutta toisinaan nettisivujen visuaalisuus jää vähemmälle huomiolle. Visuaalinen suunnittelu on varsin laaja-alainen käsite, jota voidaan hyödyntää niin UX-suunnittelussa (käyttäjäkokemus) tai digimarkkinoinnissa, mutta tässä artikkelissa käsittelemme visuaalisuuden tärkeyttä nimenomaan nettisivujen kannalta. Oli kyseessä sitten rakennustarvikkeita myyvä sivusto taikka majoituspalvelu, nettisivujen visuaalisella ulkonäöllä on merkitystä.

Luota ensivaikutelmaan ja herätä huomiota

Nettisivujen visuaalisuuteen panostamisella on monia erilaisia hyötyjä. Yksi niistä on huomion herättäminen. Mitä enemmän alalla on kilpailua, sitä tärkeämpää on erottua joukosta. Ulkoasu tulee somistaa nettisivujen tekstiin, videoihin ja kuviin, sekä tietysti sopii yhteen tarjottavien palveluiden, tuotteiden tai aineiston sisältöön. Silmää miellyttävät nettisivut houkuttelevat sekä uusia asiakkaita, että saavat jo kertaalleen sivustolla vierailleet asiakkaat palaamaan sivustolle. Asiakaspalvelu siirtyy yhä enemmän digitaaliseen maailmaan ja on äärimmäisen tärkeää nettisivujen menestyksen kannalta panostaa niiden esteettisyyteen erottuakseen edukseen.

Ensivaikutelmalla on merkitystä myös digitaalisessa maailmassa. Usein ensivaikutelma on jopa niin vahva, että pystymme määrittelemään sen perusteella pidämmekö tietystä asiasta vai emme. Miten käy nettisivuston, jonka etusivun fontti, värimaailma ja somistus eivät sovi yhteen? Kuluttajan vastaus on helppo, sivustolta poistutaan ja tilalle etsitään toinen. Vain muutamien sekuntien tai minuuttien aikana muodostettu negatiivinen ensivaikutelma voi karkottaa potentiaalisen asiakkaan. Kaikki me tiedämme, ettei ensivaikutelma kerro kaikkea, mutta kukapa meistä ei olisi edes kerran elämässään langennut tuomitsemaan ensivaikutelman perusteella? Siksi riskiä on turha ottaa, kun kyseessä on potentiaalisen asiakassuhteen menetys.

Kompensoi pikkuvirheet ja vaikuta suoraan tunteisiin

Olisitko uskonut, että nettisivun ulkoasuun panostamisella voi olla vaikutusta muiden virheiden kompensointiin? Visuaalisesti onnistunut ulkoasu voi nimittäin auttaa peittelemään muita sivuston pikkuvirheitä, kuten kirjoitusvirheitä, nettisivun hetkellistä hitautta tai jopa puuttuvaa sisältöä. Tämä ei tietysti tarkoita, että visuaalisuuteen panostamisella muut nettisivun toimivuuteen vaikuttavat osa-alueet voi unohtaa. Kuten aiemmin mainittiin, onnistuneen nettisivun salaisuus on sen kokonaisuus. On kuitenkin totta, että esteettinen ja silmää miellyttävä ulkoasu luo ammattimaisemman kuvan sivustosta ja muut puutteellisuudet on helpompi antaa anteeksi.

Ulkoasuun panostaminen ei pelkästään herätä huomiota, luo positiivista ensivaikutelmaa, houkuttele asiakkaita ja peittele sivuston muita pikkuvirheitä, vaan sen tarkoitus on myös vaikuttaa meihin emotionaalisella tasolla. Kuvilla, äänillä, sanavalinnoilla ja videoilla on suuri vaikutus alitajuntaamme. Onnistunut nettisivu kykenee herättämään muistoja ja tunteita, jotka todistetusti ohjailevat kuluttajakäyttäytymistä ja ostopäätöstä. Tavoitteena on yleensä herättää positiivisia tunteita kuten luottamusta, iloa, turvallisuuden tunnetta tai mukavuutta. Visuaalisuudella voidaan myös luoda nälkää, janoa tai nostalgiaa, sekä vedota omaantuntoon tai suruun, jotka myös johdattelevat meitä päätöksenteossa. Nettisivujen visuaalisessa suunnittelussa kannattaa huomioida tarkkaan, minkälaisia tunteita asiakkaissa halutaan herättää. Raja on häilyvä ja liian monien vahvojen tuntemuksien herättäminen samaan aikaan johtaa ristiriitaisuuksiin, jotka vain hämmentävät kuluttajaa.

Visuaalisessa suunnittelussa on hyvin tärkeää pitää mielessä koko ajan tarjottavan palvelun tyyppi ja kohderyhmä. Sivuston visuaalisuuden tulee kulkea käsi kädessä palvelun tyypin mukaan sekä vastata kohderyhmän mieltymyksiä ja kuluttajakäyttäytymistä. Erittäin onnistunut nettisivu voi visuaalisuudellaan luoda kuluttajille tarpeen, jota aikaisemmin ei ollut olemassa. Tämä kuitenkin vaatii digitaalisen suunnittelun ja markkinoinnin moninaista hallintaa. Epäilystä tuskin kenellekään kuitenkaan jää siitä, etteikö visuaalinen suunnittelu olisi ratkaisevan tärkeä osa digitaalisen suunnittelun kokonaisuutta.